Algemene voorwaarden

LILY
Carolien Van Wauwe - eenmanszaak
Spieveldstraat 105
9100 Sint-Niklaas
BE0841.377.406
www.lilyjuwelen.be
vanwauwecarolien@gmail.com
BE19 0689 3464 2012

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Verkoper
De webwinkel Lily is een project en eigendom van Carolien Van Wauwe. De maatschappelijke zetel ligt in de Spieveldstraat 105 in 9100 Sint-Niklaas en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0841.377.406

Toepassing
Elke bestelling geplaatst door de Koper geldt als aanvaarding van deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Verkoper, die steeds voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijk geschrift.

Prijzen en productinformatie
De verkoopsprijzen op de website worden vermeld in euro en zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten. De verkoper heeft het recht de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd na je aankoop een product wordt afgeprijsd, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.
De verkoper doet haar uiterste best om productomschrijvingen en fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te plaatsen. Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld maten en materialen) zijn altijd indicatief en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over het aanbod door een mailtje te sturen naar vanwauwecarolien@gmail.com.
Producten kunnen door het gebruik licht verkleuren. Hiervoor kan geen garantie ingeroepen worden.
Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig vanaf de datum van aankoop. Na deze datum is het niet meer mogelijk om de bon te gebruiken in de webshop of tijdens beurzen en homeparty’s.

Aanvaarding van de bestelling
De verkoper is enkel gebonden door een bestelling nadat ze deze schriftelijk bevestigd heeft of nadat ze met uitvoering begonnen is. De informatie omtrent de producten, de prijszetting en de gedetailleerde orderinformatie zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

Betaling
De betaling van je bestelling gebeurt via het systeem van betaalprovider Mollie. Artikelen afhalen en contant betalen of via een QR-code kan ook.

Levering
In het geval van standaard artikels wordt het pakketje op maandag of woensdag na ontvangst van de betaling overhandigd aan bpost of de fietskoerier BIPO. Gepersonaliseerde bestellingen hebben een levertijd van 7 tot 10 werkdagen. Fouten in de adresgegevens zijn de verantwoordelijkheid van de koper en geven aanleiding tot extra kosten wanneer een pakketje opnieuw moet worden verzonden.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden enkel als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behalve in geval van opzettelijke vertraging.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Bestelling
Nadat je je bestelling geplaatst hebt, krijg je een automatische e-mail met de bevestiging van je bestelling. Mocht er een foutje in het voorraadsysteem zijn geslopen en is een artikel toch niet meer op voorraad, krijg je daar binnen de 5 dagen mogelijk bericht van.

Herroepingsrecht
Als je goederen (met uitzondering van gepersonaliseerde items) via de webshop koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat ik je bestelling heb teruggekregen of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Ik mag wachten met terugbetaling tot de goederen retour zijn komen.
Enkel ongedragen juwelen en accessoires kunnen geretourneerd worden. Er is geen garantie op de verkleuring van metalen onderdelen.
Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier.
Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit mailen naar info@lilyjuwelen.be. Ik zal je per e-mail een ontvangstbevestiging van je herroeping sturen.

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)
- Ik/Wij (*) deel/delen (*) je hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
- Naam/Namen consument(en)
- Adres consument(en)
- Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is."

Persoonsgegevens
Door een bestelling te plaatsen op www.lilyjuwelen.be, sta je als Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van je persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestelling, leveringen & facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïntegreerde reclame gebeurt enkel indien je je uitdrukkelijk akkoord hebt verklaard tijdens het orderproces. De verantwoordelijke voor de verwerking, Carolien Van Wauwe, respecteert de Europese wet van 25 mei 2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en zal de gegevens niet overmaken aan derden.
Klantenbeheer, verwerking van bestelling, offertes en leveringen worden verwerkt op basis “noodzakelijk voor een uitvoering van een overeenkomst”. Facturatie, debiteuren opvolgen en personeelsadministratie worden verwerkt op basis van “wettelijke verplichting”. Het versturen van emails, om te kunnen communiceren, reclame- of marketingdoeleinden, wordt verwerkt op basis van “gerechtvaardigd belang” zodat we in contact kunnen blijven met elkaar.
Jij als Koper hebt voor al je gegevens het recht op inzage en verbetering en ten allen tijde het recht je kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. In dat geval moet je je als Koper zich richten tot de Verkoper via mail of het contactformulier op de website.
Voor meer informatie over de privacy-wetgeving kan je je als koper wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in Brussel.
Je beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens.

Klachten

Indien je niet tevreden zou zijn met je bestelling, mag deze binnen de 14 werkdagen teruggestuurd worden op voorwaarde dat de goederen ongebruikt en ongedragen zijn. Laat dit wel eerst via mail weten zodat ik je de retourgegevens kan bezorgen. De verzendkosten zijn voor kosten van de koper. Binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de goederen in de originele verpakking, wordt het aankoopbedrag min de verzendingskosten teruggestort.
Op alle goederen die verkocht worden, geldt de wettelijke garantie van 2 jaar (24 maanden). Deze garantie dekt de “non-conformiteit” van de goederen, d.w.z. alle situaties waarin het geleverde goed niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde goed.

Overmacht
De verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar wil om, zoals bijvoorbeeld moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, energie of transport of vertraging in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die de verkoper of de leveranciers raken, ook indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Bewijs
Het elektronisch bewijs (e-mail, backups, ...) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomsten en relaties.

Scheidbaarheid
Indien één van de huidige voorwaarden nietig mocht worden verklaard of niet van toepassing zou zijn, blijven de andere voorwaarden volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met mij als verkoper worden beheerst door het Belgisch recht.

Disclaimer
De juweeltjes worden gemaakt met kleine onderdelen die niet geschikt zijn voor kinderen kleiner dan 4 jaar. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongelukken die gebeuren door of bij het dragen van haar juweeltjes.
De verkoper behoudt zich het recht om ten allen tijde en zonder verwittiging de voorwaarden te wijzigen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2024 LILY | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel